Puhetyöläisen tärkein työkalu on ääni

Pitkäaikainen rasitus saattaa aiheuttaa ääniongelmia, jotka häiritsevät päivittäistä työtä. Pahimmillaan ne voivat johtaa ajoittaiseen tai jopa pidempiaikaiseen työkyvyttömyyteen. Riittävän aikainen ja toistuva huolto on hyvä investointi henkilöstön työkykyyn ja työssä jaksamiseen.

Oikealla äänenkäytöllä voidaan ehkäistä liiallista rasitusta ja ongelmien syntymistä. Myös viestinnälliset tavoitteet saavutetaan paremmin, kun ääni toimii optimaalisesti.

Äänenkäyttökoulutuksella voidaan vähentää äänioireita ja lisätä äänen kestävyyttä. Äänikoulutus voi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tuottavuutta.

Ääniräätäli auttaa löytämään optimaalisen äänenkäyttötavan eri ammateissa esille tuleviin tilanteisiin.

Teemme yksilöllistä äänenkäytön konsultointia sekä ryhmävalmennuksia.

Äänenhuoltovalmennus ja äänenkäyttökoulutus soveltuvat hyvin tyky-toimintaan ja osaksi henkilöstön koulutuspäiviä.

KOULUTTAJAN ESITTELY

Minna Laukkanen on koulutukseltaan filosofian maisteri taiteiden tutkimuksesta, musiikkiteatteri-ilmaisunohjaaja ja laulupedagogi. Hän on työurallaan kouluttanut lukuisien eri organisaatioiden puhetyöntekijöitä ja yksityisiä lauluoppilaita. 2000-luvun vaihteessa hän toimi koulutusvastaavana Turun Ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalla ja saman oppilaitoksen äänenkäytön opettajana. Minnan taiteellinen ura on vienyt häntä oopperan ja teatterin näyttämöille sekä sinfoniaorkesterien ja kirkkomusiikkikonserttien solistiksi.

Monipuolisesta taustastaan johtuen Minnalla on joustava näkemys ihmisäänen mahdollisuuksista ja hän pyrkii löytämään jokaisen ihmisen omasta persoonallisesta äänestä mahdollisimman hyvän ja toimivan version. Vaikka Minnan koulutukset ovat täynnä painavaa tietoa äänen hyvinvoinnista, hyvä tunnelma ja uusien asioiden oivaltaminen ovat tärkein anti osallistujille. Minnan koulutuksissa yhdistyvät parhaat puolet mielenkiintoisesta ja havainnollisesta luento-opetuksesta sekä kokemuksellisesta itse tehden oppimisesta.

Tutustu koulutuksiimme »