Äänenkäyttökoulutukset Yrityksille

Asiantuntijan äänenkäyttö -valmennuskokonaisuus

Äänenkäytön kohdennettu tehokoulutus yrityksille ja yhteisöille

Asiantuntijan äänenkäyttö -valmennuskokonaisuus on kehitetty kattamaan organisaation sisällä olevat erilaiset tarpeet äänenkäyttökoulutukselle. Koulutus kohdennetaan aina tietylle ammattiryhmälle ottaen huomioon työn vaatimukset äänelle. Valmennus vastaa kysymyksiin:

 • Miten saan ääneni kestämään paremmin?
 • Miten voin puhua miellyttävämmällä äänellä?
 • Miten äänenkäyttötapani edistää viestini perille menoa?

Asiantuntijan äänenkäyttö -valmennuskokonaisuus koostuu kolmesta moduulista, jotka voimme toimittaa organisaatiollenne joko erikseen tai eri yhdistelmillä, tarpeidenne mukaan.

1. moduuli: Toiminnallinen luento äänenkäytöstä max 25 hlö

2. moduuli: Äänenkäytön työpaja ryhmässä max 10 hlö

3. moduuli: Yksilöllinen äänivalmennus pienryhmässä max 5 hlö

Terve ääni työssä -luento

Äänenkäyttötietoa koko organisaatiolle

Terve ääni työssä -luentokoulutus kertoo yleistajuisesti, hauskasti ja kiinnostavasti äänenkäytön ja äänenhuollon perusasioita. Luento on organisaatiolle kustannustehokas tapa saada isolle joukolle kerralla jokaista hyödyttävää tietoa työelämässä vaadituista äänenkäyttötaidoista ja äänenkäytön sudenkuopista.

Luennon jälkeen työntekijöiden tietoisuus äänenkäytön riskeistä lisääntyy ja he pystyvät omalla toiminnallaan ehkäisemään ääniongelmia ja tiedostamaan entistä paremmin, milloin on syytä hakea ammattiapua äänenkäyttöpulmiin. Työnantajan rooli ääniergonomian parantajana käydään myös läpi luennolla, joten Ääniräätälin Terve ääni työssä -luento palvelee sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeita. Yhteiseen hiileen puhalletaan myös äänenkäytön saralla!

Palautetta: Mukava koulutus, tuli paljon tietoa miten ääntä voi säästää ja käyttää järkevästi. Asiat esitettiin hyvin ja
harjoitukset olivat mukavia ja sellaisia mitä varmasti tulee tehtyä myöhemminkin.

Oli hyvä vetäjä; asiantunteva, eloisa ja persoonnallinen.

Äänenhuollonkoulutus on hyödyllinen ja tarpeellinen kaikille puhelintyötä tekeville ja aloittaville.

Luonnollinen ja vapautunut opettaja, osaa asiansa, ja ottaa huomioon erilaiset tilanteet.

Opettajan päivä äänessä -koulutus

Äänenkäytön tehokoulutus opetusalan ammattilaisille. Opettajille ja varhaiskasvattajille räätälöity käytännönläheinen kolmetuntinen. 

Opettajan päivä äänessä on opetustyötä tekeville suunnattu tietopaketti. Tämän koulutuksen käytyäsi

 • Olet saanut ideoita oman äänenkäytön helpottamiseen arjessa
 • Olet saanut työvälineitä äänesi laadun ja kestävyyden kehittämiseen 
 • Tiedät miten voit itsenäisesti ylläpitää äänesi terveyttä

Palautteita: Toivoisin, että kyseiseen koulutukseen pääsisi koko varhaiskasvatus. Liittyy vahvasti työhyvinvointiin ja ääni on työssämme tärkeä työväline. Tämä koulutus olisi voinut olla pidempikin - erittäin hyvä kouluttaja.

Koulutus oli tarpeellinen ja mielenkiintoinen. Kouluttaja oli innostava ja käytännön harjoitukset hyviä.

Puheduunarin Personal Raineri

Henkilökohtaisella ohjauksella parhaisiin tuloksiin

Puheduunarin Personal Raineri  on puheammattilaisen henkilökohtainen äänenkäyttötapojen kartoitus, putsaus ja huolto. Koetko miellyttävämmäksi tarkastella äänenkäyttöäsi aivan rauhassa ohjaajan kanssa? Onko sinulla pulmia äänesi kanssa, ja haluat henkilökohtaista apua niihin? Haluatko oppia puhumaan niin, että sinua kuunnellaan?

 • Haluan tietää, mitä teen oikein ja väärin puhuessani.
 • Minulla on, tai on ollut ääniongelmia, ja pelkään ääneni kestävyyttä.
 • Olen huolestunut siitä, kantaako ääneni työtehtävissäni tarpeeksi.
 • Tarvitsen ääneeni lisää auktoriteettia, miten teen sen turvallisesti?

Ääniräätälin henkilökohtainen opastus antaa sinulle varmuutta puhujana ja esiintyjänä. Saat apua äänen ongelmiin ja tarvittaessa opastamme sinut lääketieteellisiin jatkotutkimuksiin, mikäli huomaamme äänessä jotain, mikä saattaisi tarvita muuta kuin meidän apuamme. Voit tulla turvallisin ja luottavaisin mielin: me autamme siinä, missä voimme ja tiedämme omat rajamme.

Terveen ja ilmaisuvoimaisen äänen avulla sinäkin saat enemmän aikaan, ammatistasi ja työtehtävistäsi riippumatta!

Ääniergonominen kartoitus

Onko työympäristöni ääniystävällinen?

Ääniergonominen kartoitus tarkoittaa työpaikalla tehtävää ääniergonomian arviointi- ja kehittämismenetelmää. Kouluttajamme Minna Laukkanen on perehtynyt Työterveyslaitoksen laatimaan menetelmään. Ääniergonomian kartoituksessa käydään läpi seuraavia osa-alueita:

 • Melu työympäristössä
 • Sisäilman laatu työympäristössä
 • Työntekijän työasennot
 • Toimintakulttuuri työpaikalla
 • Apuvälineet

Ääniergonomian kartoituksessa käytetään Työterveyslaitoksen laatimaa kartoitusopasta ja se kattaa järjestelmällisesti äänenkäyttöön vaikuttavat osa-alueet. Kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää toimenpidesuosituksien kautta parantamaan työympäristöä sekä työn tekemisen tapaa äänen terveyden kannalta.

Palautteita Asiantuntijan äänenkäyttö -valmennuksista

Kiitos kouluttajalle joka osasi myös asiansa, toi sen esille selvästi ja ymmärrettävästi eikä mitenkään pitkästyttävästi.

Mukava ja rento tunnelma - kiitos opettajalle! Sain hyviä käytännön vinkkejä kielenhuoltoon.

Kiitos kouluttajalle. Hän oli asiansa osaava.
Ei turhan tarkka ja tunnelma pysyi mukavana.

Opettaja aivan upea!

Olin tyytyväinen koulutukseen. Vetäjä oli innostava ja hyvä. Antoi myös hyviä käytännön ohjeita.

Kiitokset kouluttajalle, oli luonteva esiintyjä!

Tajuaa paremmin miten ääni muodostuu ja että siihen vaikuttavat niin monet tekijät.

Kivaa oli, että luennoitsija itse tuntui olevan todella ammattilainen. Erilaiset puhetyylit (narinat yms) oli kivaa kun nekin oli havainnollistettu.