Äänenkäyttövalmennus ja äänenkäyttökurssit Turku

Äänenhuoltoa äänen ammattilaisille

Puhetyöläisen tärkein työkalu on ääni. Pitkäaikainen rasitus saattaa aiheuttaa ääniongelmia, jotka häiritsevät päivittäistä työtä. Pahimmillaan ne voivat johtaa ajoittaiseen tai jopa pidempiaikaiseen työkyvyttömyyteen. Riittävän aikainen ja toistuva huolto on hyvä investointi henkilöstön työkykyyn ja työssä jaksamiseen.

Oikealla äänenkäytöllä voidaan ehkäistä liiallista rasitusta ja ongelmien syntymistä. Myös viestinnälliset tavoitteet saavutetaan paremmin, kun ääni toimii optimaalisesti.

Äänenkäyttökoulutuksella voidaan vähentää äänioireita ja lisätä äänen kestävyyttä. Äänikoulutus voi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tuottavuutta.

Ääniräätäli auttaa löytämään optimaalisen äänenkäyttötavan eri ammateissa esille tuleviin tilanteisiin

Teemme yksilöllistä äänenkäytön konsultointia sekä ryhmävalmennuksia.

Äänenhuoltovalmennus ja äänenkäyttökoulutus soveltuvat hyvin tyky-toimintaan ja osaksi henkilöstön koulutuspäiviä.

Koulutustarjontamme (otsikkoa klikkaamalla saat lisätietoa):

Kysy tarjous äänenkäyttökoulutuksesta!