Ääniräätäli - Laulustudion opettajat

Minna Laukkanen - puhekoulutusta ja lauluvalmennusta

Minna Laukkanen on koulutukseltaan laulupedagogi ja musiikkiteatteri-ilmaisunohjaaja. Hänellä on myös filosofian maisterin tutkinto taiteentutkimuksen oppiaineista sekä opettajan pedagoginen pätevyys. Lisäksi Minna on erikoistunut barokkilauluun. Minna on osallistunut Anne-Marie Speedin Estill Voice Training level 1&2 -kurssille kesällä 2015 ja Estill -harjoitusryhmään 2015-2016 Ian Nicholasin johdolla Helsingin kaupunginteatterilla.

Minnalla on 20 vuoden kokemus laulun- ja äänenkäytön opetuksesta, aikaisemmin hän opetti Turun taiteen- ja viestinnän oppilaitoksessa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Perustettuaan Ääniräätälin laulustudion vuonna 2004 Minna laajensi koulutustarjontaansa myös äänenkäyttökoulutuksiin ja on vetänyt lukemattomia tehokkaita valmennuksia eri alojen yrityksissä, oppilaitoksissa ja kuoroissa yksityislaulunopetuksen lisäksi. Minna suunnittelee ja toteuttaa Ääniräätälin ääniergonomiakoulutukset (äänenkäyttö ja äänenhuolto) asiakkaan tilauksesta. Hän on osallistunut Työterveyslaitoksen järjestämään Ääniergonomia puhetyössä - arviointi ja ratkaisut työssä ja työympäristössä -koulutukseen v.2014.

Minna on esiintynyt runsaasti laulajana eri orkesterien solistina sekä teattereissa. 2011-2012 Minna esiintyi Mezzosopraanon roolissa Linnateatterissa suositussa Mieletön oopperan historia –produktiossa. Minnan erityisalueet ovat vanha musiikki sekä musikaalilaulu.

Minna on keskittynyt tällä hetkellä puheäänenkäyttökoulutuksiin sekä laulunopetukseen eri tasoisille laulajille. Lisäksi Minna antaa puheopetusta yksityisopetuksena sekä konsultoi äänenkäytön ongelmissa. Minnan tunteja voi saada myös verkko-opetuksena

Minna on Ääniräätäli Oy:n omistajayrittäjä ja toimitusjohtaja vastaten hallintoon ja toiminnan organisoimiseen liittyvistä asioista. Minna hoitaa myös Ääniräätälin laskutusasiat. Vuonna 2018-2019 Minna opiskelee vokologiaa ja puheviestintää Tampereen yliopistossa eikä ota uusia lauluoppilaita toistaiseksi. 

Minna is teaching mostly speaking voice, specialised in voice and breathing problems. Teaching languages: Finnish, English.

Sofia Autio - monipuolinen muusikko-opettajamme

Sofia Autio on suorittanut Turun konservatoriolla sekä klassisen että pop/jazzlaulun opintoja ja valmistunut muusikoksi pop/jazzlaulu pääaineena keväällä 2016. Hän on toiminut muusikkona jo ennen koulutusta ja on tehnyt töitä monipuolisesti erilaisissa kokoonpanoissa ja projekteissa aina trubaduurikeikoista teatterin lavoille asti. 

Sofialla on kokemusta opettamisesta yksityisten tuntien kautta, mutta eniten hän on oppinut olemalla paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja työskentelemällä erilaisten ihmisten kanssa. Hänellä on paljon kokemusta "kentällä" olemisesta, joten häneltä saa takuuvarmoja vinkkejä liittyen esiintymiseen, jännittämiseen, bändissä laulamiseen, äänenkäyttöön ja erilaisista tilanteista selviämiseen.

Ääniräätälissä Sofia opettaa sekä vasta-alkajia, että pidemmälle ehtineitä laulajia. Hän vetää myös POP a cappella -ryhmää sekä pianosäestyksellistä moniäänistä lauluryhmää.

Maria Jaakkonen - pop jazz -laulupedagogi

Maria Jaakkonen on pop/jazz-musiikkipedagogi ja muusikko. Opintonsa hän on suorittanut vuosina 2004-2010 Jyväskylän konservatoriossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Marian opettajina ovat olleet mm. Maija Hapuoja ja Susanna Lukkarinen. Valmistuttuaan hän on täydentänyt ammatillista ja pedagogista osaamistaan mm. Aija Puurtisen ohjauksessa. Lauluopinnoissa Maria on perehtynyt monipuolisesti rytmimusiikin eri tyylilajeihin ja laulutapoihin. Hänen vahvuusalueitaan ovat yksilö- ja ryhmäopetus, kuoronjohto ja musiikillinen ilmaisu. Marian musiikilliset mielenkiinnonkohteet keskittyvät laulelmamusiikkiin, musikaaleihin ja jazz-musiikkiin.


Opetustyöstä Marialla on yli kymmenen vuoden kokemus, ja hän on toiminut pop/jazz-laulunopettajana mm. Jyväskylässä, Mikkelissä ja Ylivieskassa. Opetuskokemus on kertynyt eri oppilaitoksista, yksityisistä musiikkikouluista, musiikin ammattiopinnoista sekä kuorojen äänenmuodostajana.

Maria on esiintynyt paljon laulajana solistisissa tehtävissä, taustalaulajana, kuoroissa ja teatterissa. Hän keikkailee yhdessä miehensä Ville Jaakkosen kanssa ja laulaa tällä hetkellä Aboa Gospel-kuorossa. Maria opettaa Ääniräätälissä sekä aloittelijoita että pidemmälle ehtineitä laulajia. Hän vetää Laulun iloa laulamattomille -kursseja, Pop/jazz-laulun tyylejä tutuksi - ja Sing Jazz -kursseja sekä erilaisia lyhytkursseja tilauksesta

Maria is a very experienced pop jazz singer and teacher. Teaching languages: Finnish and English.

Sanna Kola - musiikin vankka ammattilainen

Sanna Kola valmistui musiikkipedagogiksi Turun ammattikorkeakoulusta keväällä 2011. Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen mm. Saarijärven kansalaisopistossa. Hänellä on runsaasti kuoro- ja lauluyhtyekokemusta niin johtajana kuin laulajanakin; Turussa hän on mm. johtanut Sångens Vänner -sekakuoroa ja viihdekuoro Kapiset:ia, ja tällä hetkellä hän on Aurorakörenin taiteellinen johtaja ja kamarikuoro Meloksen kuoronjohtaja. Sanna on laulanut Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa kuutena kesänä.

Vanha musiikki on Sannan intohimo ja erityisosaamisalue, johon hän on kouluttautunut sekä laulussa että cembalonsoitossa. Hänellä on kuitenkin kiinnostus ja valmius toteuttaa musiikkiprojekteja muinaisesta moderniin ja vauvasta vaariin. Konsertti- ja oopperasolistina Sanna on toiminut niin Turun, Kymenlaakson kuin Keski-Suomen alueella klassisen musiikin projekteissa laidasta laitaan.

Ääniräätälissä Sanna opettaa mielellään sekä vasta-alkajia, että pidemmälle ehtineitä laulajia sekä ohjaa Musette-lauluryhmää ja Oopperaensembleä, joihin voi päästä mukaan koelaulun kautta. Hän vetää myös Opi lukemaan nuotteja -kurssia, jossa tarjotaan nuotinluvun alkeet musiikinharrastajille.

Sanna is specialised in classical singing. Teaching languages: Finnish, English and Swedish.

Marie-Anne haapakoski – asiakkuusvastaava

Marie-Anne Haapakoski on Ääniräätälin asiakkuusvastaava, eli jos mikä tahansa palveluissamme askarruttaa mieltäsi, ole yhteydessä häneen! Marie-Anne on koulutukseltaan FM pääaineenaan musiikkitiede sekä kulttuurituottaja, joten häneltä sujuvat sekä käytännön että suunnittelupuolen hommat. Hän on käynyt musiikkiluokat ja ollut aktiivinen musiikinharrastaja itsekin - myös Ääniräätälin asiakkaana - joten musiikkimaailma on hänelle tuttua monelta kantilta. Marie-Anne on myös pitkäaikainen festivaalityöntekijä mm. Naantalin Musiikkijuhlilla. Ääniräätälin toimistolla hänet tapaa päiväsaikaan sekä konserteissamme aina iloisena lippukassana! 

marie-anne.haapakoski@aaniraatali.fi

Marie-Anne will help you with our web shop and all the arrangements with singing groups and voice lessons.