Äänenkäyttö - Puhetyöläisen tärkein työkalu on ääni

MIKSI: Paremmalla äänenkäytöllä hyvinvointia ja kilpailuetua

Pitkäaikainen rasitus saattaa aiheuttaa äänioireita, jotka häiritsevät päivittäistä työtä.

Pahimmillaan ääniongelmat voivat johtaa ajoittaiseen tai jopa pidempiaikaiseen työkyvyttömyyteen.

Riittävän aikainen ja toistuva äänenhuolto on hyvä investointi henkilöstön työkykyyn ja työssä jaksamiseen.

Ääniräätäli auttaa löytämään optimaalisen äänenkäyttötavan eri ammateissa esille tuleviin tilanteisiin.

Äänenkäyttökoulutus soveltu hyvin tyhy-toimintaan ja osaksi henkilöstön koulutuspäiviä.

Myös viestinnälliset tavoitteet saavutetaan paremmin, kun ääni toimii optimaalisesti ja puhetekniikka on kunnossa! 

MITÄ: Tehokkaat paketit äänenhuoltoon ja kestävään äänenkäyttöön

Asiantuntijan äänenkäyttö -koulutuskokonaisuus

opettajan päivä äänessä -toiminnallinen luento

opettajan päivä äänessä -työpaja

HUOM! Matka- ja majoituskulut lisätään tarvittaessa. 

KUKA: Äänivalmentaja Minna Laukkanen palveluksessasi! Lue lisää aanivalmentaja.fi -sivuilta. 

Äänivalmentaja ja laulupedagogi Minna Laukkanen on kokenut äänenkäytön kouluttaja. Käytännön äänen harjoittamisen osaamisen lisäksi hän on ääniergonomian asiantuntija.

$(".mobileNavigation ul li a.index-8").attr("target","_blank");